Kontakt

Pride and Glory Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
+48.22.833.86.35
pl-contact@vmlyr.com

NIP: 525-24-44-130
Regon: 141653603
KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000318246
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości opłacony